รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ธ.ค. 2558 17:26:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย CHIYODA CORPORATION
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 03/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย HIH OVERSEAS HOLDING LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -24.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง รัชนี นิพัทธกุศล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 04/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 7.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/11/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________