รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ธ.ค. 2558 12:47:00
หัวข้อข่าว
ประกาศสิ้นสุดโปรโมชั่นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสำหรับบัตรแรบบิท และบัตรบีทีเอส สมาร์ทพาส ประเภทเติมเงิน ในวันที่ 1 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ขอแจ้งให้ทราบว่า
โปรโมชั่นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสำหรับบัตรแรบบิท* และบัตรบีทีเอส สมาร์ทพาส ประเภทเติมเงิน
(ซึ่งปัจจุบันมีส่วนลดจากราคาปกติ 1 บาท) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มกราคม 2559
และจะเริ่มเก็บค่าโดยสารตามจำนวนสถานีที่เดินทางในเส้นทางสัมปทาน 23.5 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตไปอ่อนนุช
และจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสะพานตากสิน (รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่)
ในราคาปกติ 15-42 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

     *ยกเว้นบัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ รับส่วนลดตามเงื่อนไขที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) กำหนด

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ       
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้