รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2558 08:10:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/11/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อาร์เอส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23/11/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 35.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23/11/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 11.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________