รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2558 08:36:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : TNP เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
หลักทรัพย์
TNP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (TNP)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : TNP
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 18 พ.ย. 2558
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 18 พ.ย. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 800,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 800,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.25
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 200,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 200,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 1.75
ลักษณะธุรกิจ                     :
TNP ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ "ธนพิริยะ" 
ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 12 สาขา แบ่งออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา
ซึ่งทุกสาขามีที่ตั้งในจังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ                      :
วันที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TNP จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________