รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2558 08:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: WHABT เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
หลักทรัพย์
WHABT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT)
ชื่อย่อ                        : WHABT
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 16 พ.ย. 2558
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 202,000,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : 
ลงทุนในในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน 2 โครงการ
ประกอบด้วยกรรมสิทธิในที่ดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี และสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิในอาคารโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 26- 30 ตุลาคม 2558
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ WHABT จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________