รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ต.ค. 2558 08:42:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2558
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย ธนสารสมบัติ(ไทย)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/10/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/10/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________