รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2558 17:28:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
RPC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)  RPC  15 มิ.ย. 2558  24 ก.ค. 2558
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)  TVT  15 มิ.ย. 2558  24 ก.ค. 2558
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  VTE  15 มิ.ย. 2558  24 ก.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  VTE-W1  15 มิ.ย. 2558  24 ก.ค. 2558
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)  IFEC  15 มิ.ย. 2558  03 ก.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  IFEC-W1  15 มิ.ย. 2558  03 ก.ค. 2558

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  KC  15 มิ.ย. 2558  03 ก.ค. 2558
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  TPOLY  15 มิ.ย. 2558  03 ก.ค. 2558

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -


Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)
____________________________________________________________________________________________________________