รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2558 17:36:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
AS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  AS  11 พ.ค. 2558  19 มิ.ย. 2558
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  NINE  11 พ.ค. 2558  19 มิ.ย. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  NINE-W1  11 พ.ค. 2558  19 มิ.ย. 2558
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  YUASA  11 พ.ค. 2558  19 มิ.ย. 2558
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน)  ABC  11 พ.ค. 2558  29 พ.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  ABC-W1  11 พ.ค. 2558  29 พ.ค. 2558
บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน)  AJP  11 พ.ค. 2558  29 พ.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  AJP-W1  11 พ.ค. 2558  29 พ.ค. 2558
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)  SUPER  11 พ.ค. 2558  29 พ.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  SUPER-W1  11 พ.ค. 2558  29 พ.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  SUPER-W2  11 พ.ค. 2558  29 พ.ค. 2558

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  TAKUNI  11 พ.ค. 2558  29 พ.ค. 2558

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -


Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)
____________________________________________________________________________________________________________