รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ม.ค. 2558 17:43:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance                             
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)    BROCK     20 ม.ค. 2558 09 ก.พ. 2558
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) JTS      20 ม.ค. 2558 09 ก.พ. 2558

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance                 
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  KC      20 ม.ค. 2558 09 ก.พ. 2558

Cash Balance หมายความว่า 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า 
ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
______________________________________________________________________