รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ม.ค. 2558 08:28:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2558
หลักทรัพย์
VPO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/01/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.87% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 76.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สำเริง มนูญผล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/12/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.133% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________