รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ย. 2557 08:43:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/11/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/11/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.1493% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.1393% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ศิวพร ตั้งจิตติพร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/11/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/11/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/11/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________