รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2557 08:50:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
หลักทรัพย์
PPS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/11/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 30.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/11/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________