รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ต.ค. 2557 09:11:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2557
หลักทรัพย์
PPS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ทรงชัย อัจริยหิรัญชัย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/09/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว เกษรา จิรไชยสิงห์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 23.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว เกษรา จิรไชยสิงห์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/09/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 28.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 15.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.47% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/09/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -22.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ASIA
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.2758% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8538% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________