รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2557 18:01:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
หลักทรัพย์
PRECHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บัญชี Cash Balance                 

เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ 
(Cash Balance)

วันที่มีผล                      : วันที่ 06 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2557
หลักทรัพย์                     :
 - บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)(AJD)
 - บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(BGT)
 - บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(CEI)
 - บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(CGD)
 - บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)(DNA)
 - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)(MILL)
 - บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)(PE)
 - บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(PRECHA)
 - บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)(TH)
 - บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(THANA)
 - บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)(TPOLY)
หมายเหตุ                      :
______________________________________________________________________