รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2557 17:22:00
หัวข้อข่าว
Trading Alert List Information
หลักทรัพย์
PRECHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Trading Alert List                


เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า 
และอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)
หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ Trading Alert List        : 26 ก.ย. 2557
ประจำวันที่
หลักทรัพย์                     : MAX
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 26.03
 มูลค่า (ลบ.)                    : 1,187.30
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 1,464,272,600

หลักทรัพย์                     : RICH
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 17.19
 มูลค่า (ลบ.)                    : 110.67
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 151,106,800

หลักทรัพย์                     : PRECHA
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 29.34
 มูลค่า (ลบ.)                    : 210.41
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 104,510,500

หลักทรัพย์                     : CYBER
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 29.70
 มูลค่า (ลบ.)                    : 2,477.82
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 422,034,800

หลักทรัพย์                     : DNA
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 16.08
 มูลค่า (ลบ.)                    : 931.39
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 285,370,700
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________