รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2557 08:25:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2557
หลักทรัพย์
RICHY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว พิชญา ตันโสด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/08/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/08/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.55% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________