รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2557 17:05:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บัญชี Cash Balance                 

เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ 
(Cash Balance)

วันที่มีผล                      : วันที่ 13 ส.ค. 2557 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2557
หลักทรัพย์                     :
 - บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(ADAM)
 - บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)(AJD)
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)(IFEC)
 - บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)(SLC)
______________________________________________________________________