รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ค. 2557 17:09:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บัญชี Cash Balance                 

เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ 
(Cash Balance)

วันที่มีผล                      : วันที่ 28 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 05 ก.ย. 2557
หลักทรัพย์                     :
 - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BMCL)
 - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)(CKP)
 - บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)(EE)
 - บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(LIVE)
 - บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)(RASA)
 - บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)(RPC)
 - บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(TCC)
ขยายช่วงดำเนินการ                  
วันที่มีผล                      : วันที่ 28 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 01 ส.ค. 2557
หลักทรัพย์                     :
 - บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)(AJD)
 - บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)(TH)
______________________________________________________________________