รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2557 08:38:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
หลักทรัพย์
SPCG
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.3077% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.1068% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________