รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ค. 2557 08:54:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ GRAMMY
หลักทรัพย์
GRAMMY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (GRAMMY)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 23 ก.ค. 2557
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
เปิดเผยสารสนเทศสำคัญครบถ้วนแล้ว
หมายเหตุ                      :
GRAMMY ได้เปิดเผยสารสนเทศสำคัญครบถ้วนแล้ว รายละเอียดตามข่าวบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 
ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ GRAMMY โดยให้ปลดเครื่องหมาย H
หลักทรัพย์ของ GRAMMY ตั้งแต่การซื้อหรือขายรอบเช้าของวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________