รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2557 17:01:00
หัวข้อข่าว
Trading Alert List Information
หลักทรัพย์
PRECHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Trading Alert List                


เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า 
และอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)
หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ Trading Alert List        : 09 ก.ค. 2557
ประจำวันที่
หลักทรัพย์                     : KC
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 29.73
 มูลค่า (ลบ.)                    : 186.41
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 105,094,200

หลักทรัพย์                     : PRECHA
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 28.83
 มูลค่า (ลบ.)                    : 122.60
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 64,062,400
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________