รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ค. 2557 17:07:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
หลักทรัพย์
RPC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บัญชี Cash Balance                 

เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ 
(Cash Balance)

วันที่มีผล                      : วันที่ 02 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2557
หลักทรัพย์                     :
 - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BMCL)
 - บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)(RPC)
______________________________________________________________________