รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2562 08:35:00
หัวข้อข่าว
17 มิถุนายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ TTL ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
TTL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TTL)
คำอธิบายรายการ                   :
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 คือ วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ และ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คือ 
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์
______________________________________________________________________