รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.พ. 2561 08:51:00
หัวข้อข่าว
SET lifts NP and posts NR sign on TFI's securities
หลักทรัพย์
TFI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Notice pending" lifted (NP) and 
"Notice received" posted (NR)
Security Symbol
 - THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED (TFI)
Sign lifted               : NP
Sign lifted on (date)          : 07-Feb-2018
Trading session             : Morning
Sign posted               : NR
Sign posted on (date)          : 07-Feb-2018
Trading session             : Morning
Reason                  :
SEC informed to SET that SEC has considered TFI's financial statements Quarter 
3/2017 and did not discover that a disclaimer of conclusion on auditor's reports
resulted from the limitation of scope by the management or the preparation of
the financial statements did not comply with the accounting standards.
______________________________________________________________________