รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ธ.ค. 2560 13:12:00
หัวข้อข่าว
"H" sign lifted from TBSP's securities
หลักทรัพย์
TBSP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Halt" (H) sign lifted
Security Symbol
 - THAI BRITISH SECURITY PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED (TBSP)
Sign lifted               : H
Sign lifted on (date)          : 13-Dec-2017
Trading session             : Afternoon
Reason                  :
The company has clearly submitted the information on voluntary tender offer (see
 detail on TBSP's news on December 13, 2017)
______________________________________________________________________