รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ธ.ค. 2560 07:36:00
หัวข้อข่าว
SET lifts "NP" sign and posts "NR" sign on APCS securities for F/S for the year 2016 and Q1/2017
หลักทรัพย์
APCS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Notice pending" lifted (NP) and 
"Notice received" posted (NR)
Security Symbol
 - ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED (APCS)
Sign lifted               : NP
Sign lifted on (date)          : 12-Dec-2017
Sign posted               : NR
Sign posted on (date)          : 12-Dec-2017
Reason                  :
Securities and Exchange Commission (SEC) has informed the SET that no amendment 
is required for the financial statements for the year 2016 and Q1/2017 of APCS.
As of now, there's no evident that the reason that the auditor gave disclaimer
of opinion and unable to reach any conclusion for the above financial statements
were because of limitation impose by the management or that such financial
statements are not in line with accounting standard.
______________________________________________________________________