รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ธ.ค. 2560 08:41:00
หัวข้อข่าว
SET suspends trading of "SSTSS" from Dec 13, 2017 for conversion of Property Fund into REIT process
หลักทรัพย์
SSTSS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - SUBSRITHAI SMART STORAGE PROPERTY FUND (SSTSS)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 13-Dec-2017
Reason                  :
As SSTSS announced the book closing date on Dec 18, 2017 to determine the list 
of unit holders, who are eligible for the right to swap the existing SSTSS unit
into SSTRT trust unit and receive the dividend and cash distribution from the
capital reduction, SET will post SP sign for trading suspension of the
investment units of SSTSS as requested starting from Dec 13, 2017 until the
conversion process is completed. Therefore, the last trading day of SSTSS unit
will be on Dec 12, 2017.
______________________________________________________________________