รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ย. 2560 08:32:00
หัวข้อข่าว
SET suspends trading of "CPNRF" from Nov 27, 2017 for conversion of Property Fund into REIT process
หลักทรัพย์
CPNRF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND (CPNRF)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 27-Nov-2017
Reason                  :
As CPNRF announced the book closing date on Nov 30, 2017 to determine the list 
of unit holders, who are eligible for the right to swap the existing CPNRF unit
into CPNREIT trust unit, SET will post SP sign for trading suspension of the
investment units of CPNRF as requested starting from Nov 27, 2017 until the
conversion process is completed. Therefore, the last trading day of CPNRF unit
will be on Nov 24, 2017
______________________________________________________________________