รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2560 08:47:00
หัวข้อข่าว
SP sign lifted on AYUD's securities
หลักทรัพย์
AYUD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (AYUD)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 23-Nov-2017
Reason                  :
AYUD has already disclosed the material information. (Details as shown in AYUD's
 news on Nov 23, 2017)
______________________________________________________________________