รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ย. 2560 09:53:00
หัวข้อข่าว
SP sign will be lifted on FC's securities in the afternoon trading session on November 22, 2017
หลักทรัพย์
PRIME
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED (FC)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 22-Nov-2017
Trading session             : Afternoon
Reason                  :
SP sign will be lifted on FC's securities in the afternoon trading session on 
November 22, 2017
______________________________________________________________________