รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ย. 2560 09:25:00
หัวข้อข่าว
"SP" sign posted on AYUD's securities on November 22, 2017 as AYUD requested
หลักทรัพย์
AYUD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (AYUD)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 22-Nov-2017
Reason                  :
Sri Ayudhya Capital Public Company Limited (AYUD) has requested trading 
suspension (SP) of its securities on November 22, 2017 because the company is in
the process of negotiating the terms and conditions of the working with Allianz
Group. As the process of disclosing major events which may seriously affect the
benefits of shareholders or the investment decisions of investors or the change
 in share price. (Details as of November 22, 2017)
   Therefore, the SET posts "SP" sign on AYUD's securities on November 22, 2017 
as the AYUD requested
______________________________________________________________________