รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ย. 2560 08:48:00
หัวข้อข่าว
SP sign posted on FC's securities on November 21, 2017 as FC requested
หลักทรัพย์
FC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED (FC)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 21-Nov-2017
Reason                  :
FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITEDG (FC) requested trading suspension (SP) of 
its securities on 21 November 2017. As the Company is in the process of
considering significant business restructuring of which will be put to
consideration of the Board of Directors. The Board of Director's Meeting will be
arranged on Tuesday 21st November 2017. (Detail of FC's clarification of
Trading Alert List news on November 20, 2017)

Therefore, the SET posts "SP" sign on FC 's securities on 21 November 2017, 
until the SET receives the clarification on the above issue.
______________________________________________________________________