รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2560 08:34:00
หัวข้อข่าว
SET suspends trading of "WHAPF" from Nov 23, 2017 for conversion of Property Fund into REIT process
หลักทรัพย์
WHAPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - WHA PREMIUM FACTORY AND WAREHOUSE FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND 
(WHAPF)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 23-Nov-2017
Reason                  :
As WHAPF announced the book closing date on Nov 28, 2017 to determine the list 
of unit holders, who are eligible for the right to swap the existing WHAPF unit
into WHART trust unit, SET will post SP sign for trading suspension of the
investment units of WHAPF as requested starting from Nov 23, 2017 until the
conversion process is completed. Therefore, the last trading day of WHAPF unit
will be on Nov 22, 2017
______________________________________________________________________