รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2560 08:56:00
หัวข้อข่าว
SP sign posted on GSTEL's securities on November 15, 2017 as GSTEL requested
หลักทรัพย์
GSTEEL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED (GSTEL)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 15-Nov-2017
Reason                  :
G Steel Public Company Limited (GSTEL) requested trading suspension (SP) of its 
securities on 15 November 2017.   As the Company has submitted the
rehabilitation petition through the central bankruptcy court on 14 November
2017, which is is an important matter to the investors'decision The Company had
an intention to have the shareholders and investors equally known entire
information regarding the submission of the petition requesting for entering
into business rehabilitation .
Therefore, the SET posts "SP" sign on GSTEL's securities on 15 November 2017 as 
the Company requested and the SET will lift "SP" sign on GSTEL's securities on
16 November 2017.
The SET requests investors to carefully study the financial statements and 
clarification of GSTEL before making investment decision.
(Detail of GSTEL's news on November 14, 2017 )
______________________________________________________________________