รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2560 08:29:00
หัวข้อข่าว
SP, NP posted in case of unable to express confidence on auditor's report of 3rd quarter F/S ending September 30, 2016
หลักทรัพย์
CHUO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend and Notice pending (SP and 
NP) signs posted
Security Symbol
 - CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CHUO)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 15-Nov-2017
Trading session             : Morning
Sign posted               : NP
Sign posted on (date)          : 16-Nov-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
As the company's auditor has been unable to express confidence in 3rd quarter 
financial statements ending 30 September 2016, the SEC may require that the
company amend its financial statements.
Remark                  :
As CHUO is the listed company facing possible delisting, SET has still suspended
trading of CHUO's securities until the company could solve the causes of
delisting in accordance with the SET's guideline.
______________________________________________________________________