รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2560 13:32:00
หัวข้อข่าว
Trading Halt sign (H) lifted from BSM's securities
หลักทรัพย์
BSM
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Halt" (H) sign lifted
Security Symbol
 - BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED (BSM)
Sign lifted               : H
Sign lifted on (date)          : 14-Nov-2017
Trading session             : Afternoon
Reason                  :
The company has disclosed its capital increase to the SET's disclosure system.
______________________________________________________________________