รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2560 09:37:00
หัวข้อข่าว
H sign posted on BSM
หลักทรัพย์
BSM
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Halt (H) sign posted
Security Symbol
 - BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED (BSM)
Sign posted               : H
Sign posted on (date)          : 14-Nov-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
BSM fails to disseminate the information regarding the company's capital 
increase to the SET's disclosure system.
______________________________________________________________________