รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2560 13:41:00
หัวข้อข่าว
Suspend Trading of GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED (GL)
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED (GL)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 16-Oct-2017
Trading session             : Afternoon
Reason                  :
Previously, SET posted a H(Halt) sign on the company's securities. The company 
has not been able to satisfactorily explain the situation.
______________________________________________________________________