รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ย. 2560 08:41:00
หัวข้อข่าว
SET has remained SP signs on AQ
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                SET has remained SP signs on AQ
The Stock Exchange of Thailand (SET) has posted SP (Suspension) sign on the 
securities of AQ Estate Public Company Limited (AQ) because the company could
not submit its reviewed financial statements ending March 31, 2017 by the
deadline specified by SET. Presently, AQ has submitted the above mentioned
financial statements to SET (Detail as shown in the AQ's news on September 13,
2017). Nevertheless, SET has remained suspended trading AQ's securities because
AQ did not submit quarter 2/2017 financial statement ending June 30, 2017.
______________________________________________________________________