รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2560 13:54:00
หัวข้อข่าว
SP, NP posted in case of unable to express confidence on auditor's report of 2nd quarter F/S ending June 30, 2015
หลักทรัพย์
LVT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend and Notice pending (SP and 
NP) signs posted
Security Symbol
 - L.V. TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED (LVT)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 31-Aug-2017
Trading session             : Afternoon
Sign lifted on (date)          : 01-Sep-2017
Trading session             : Morning
Sign posted               : NP
Sign posted on (date)          : 01-Sep-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
As the company's auditor has been unable to express confidence in 2nd quarter 
financial statements ending 30 June 2015, the SEC may require that the company
amend its financial statements.
Remark                  :
As LVT is the listed company facing possible delisting, SET has still suspended 
trading of LVT's securities until the company could solve the causes of
delisting in accordance with the SET's guideline.
______________________________________________________________________