รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2560 09:01:00
หัวข้อข่าว
SP sign has still posted on PAE
หลักทรัพย์
PAE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                SP sign has still posted on PAE

Previously, the Stock Exchange of Thailand (SET) posted an SP (Suspension) sign 
to suspend trading on the securities of PAE (Thailand) Public Company Limited
(PAE) because the company is subject to possible delisting and failed to submit
the financial statements ending June 30, 2017.

Subsequently, on August 23, 2017, PAE submitted the mentioned financial 
statements to the SET. However, the SET has still posted SP sign on PAE's
securities until the causes of delisting are eliminated.
______________________________________________________________________