รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2560 08:41:00
หัวข้อข่าว
SET remained SP sign on AJA
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                According to The Stock Exchange of Thailand ("SET") has posted an SP sign on Aj 
Advance Technology Public Company Limited (AJA)'s securities since the morning
trading session of   May 16, 2017 onwards because AJA was unable to submit its
first quarterly financial statements ending of March 31, 2017 within the
deadline specified by SET.

Presently, AJA has already submitted such financial statements. However, SET has
remained an SP sign on AJA's securities because the company is unable to submit
its second quarterly financial statements ending June 30, 2017 to SET within
the deadline.
______________________________________________________________________