รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ค. 2560 08:37:00
หัวข้อข่าว
SP sign posted on POLAR for failure to appoint audit committee members as required by the SET.
หลักทรัพย์
POLAR
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (POLAR)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 18-Jul-2017
Reason                  :
The company had not appointed a sufficient number of audit committee members.
Remark                  :
SP sign posted on POLAR for failure to appoint audit committee members as 
required by the SET.

   The Stock Exchange of Thailand (SET) has posted "NP" (Notice Pending) sign 
on the securities of Polaris Capital Public Company Limited (POLAR) since POLAR
was unable to appoint the audit committee members by the specified deadline,
effective from April 18, 2017 until POLAR appoints the audit committee members
as required by the SET's rules (Details as shown on POLAR's news on April 18,
2017).

   Since POLAR was unable to appoint the audit committee members within the 
SET's deadline, the SET has posted an "SP" (Suspension) sign on POLAR 's
securities effective from July 18, 2017 until POLAR appoints the audit committee
 members as required by the regulation.

   However, if POLAR is still unable to appoint the audit committee members 
within 3 months after SP sign has been posted, or within October 17, 2017, the
SET will publicly announce the possible delisting of the company according to
Clause 9(3) of the SET's delisting regulations; Re: Delisting of Securities,
1999. The SET may consider delisting the company's securities if the company is
unable to appoint the audit committee members within 3 months after a possible
delisting has been announced.
______________________________________________________________________