รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2560 08:40:00
หัวข้อข่าว
Trading Suspension and Listing Status Termination of TCIF, THIF and TRIF
หลักทรัพย์
THIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - THAI COMMERCIAL INVESTMENT FREEHOLD AND LEASEHOLD FUND (TCIF)
 - THAI HOTEL INVESTMENT FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND (THIF)
 - Thai Retail Investment Fund (TRIF)
Sign posted               : SP
Reason                  :
Dissolution of Fund
Book closing date            : From 18-Jul-2017
Date of post "SP" sign          : From 13-Jul-2017 to 18-Jul-2017
Delisting date              : 19-Jul-2017
Remark                  :
The closing date of the unitholders registration for right to receive money 
allocated from the dissolution of TCIF, THIF and TRIF and the shared
profit/dividend on 18 July 2017
______________________________________________________________________