รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2560 13:47:00
หัวข้อข่าว
SP sign posted against EARTH
หลักทรัพย์
EARTH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED (EARTH)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 15-Jun-2017
Trading session             : Afternoon
Reason                  :
According to The Stock Exchange of Thailand (SET) has posted Halt sign (H) on 
Energy Earth Public Company Limited (EARTH)'s securities effective from the
morning trading session of 15 June 2017, EARTH still does not clarify about how
being default of debt affects to its ability to run normal business, financial
status and operating result because this is important information that affects
to the securities' investment consideration.
Therefore, SET still orders the trading suspension by posting SP sign on EARTH's
securities effective from the afternoon trading session of 15 June 2017 until
the company completely clarifies mentioned information.
______________________________________________________________________