รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2560 09:57:00
หัวข้อข่าว
SET Halt Trading of EARTH (revised pdf file)
หลักทรัพย์
EARTH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Halt (H) sign posted
Security Symbol
 - ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED (EARTH)
Sign posted               : H
Sign posted on (date)          : 15-Jun-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
Significant information that might affect trading of its securities is 
circulating,but SET has not yet been officially informed.
______________________________________________________________________