รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2560 08:24:00
หัวข้อข่าว
SET has remained SP signs on BUI
หลักทรัพย์
BUI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                SET has remained SP signs on BUI
     Bangkok Union Insurance Public Company Limited (BUI) which is subject to 
possible delisting due to BUI did not submit financial within schedule. On June
12, 2017, BUI has submitted its financial statements ending March 31, 2017 to
the SET (Details as shown in the BUI's news on June 12, 2017)
Nevertheless, SET has remained suspended trading BUI's securities until BUI can 
remove the causes of delisting subject to the timely submission of the future
required financial statements for two consecutive periods. It also should be
noted that the auditor's report should not contain:
1. A qualified opinion on deficiencies in the company's internal controls, 
accounting system or ability to meet the required standards for preparation of
financial statements.
2. A statement that the auditor reserves his opinion. (Only the reservation of 
scope limitation by management)
3. An adverse opinion by the auditor.
______________________________________________________________________