รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2560 08:59:00
หัวข้อข่าว
SP sign posted on IFEC for failure to appoint audit committee members as required by the SET
หลักทรัพย์
IFEC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (IFEC)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 01-Jun-2017
Reason                  :
The company had not appointed a sufficient number of audit committee members.
Remark                  :
The Stock Exchange of Thailand (SET) has posted "NP" (Notice Pending) sign on 
the securities of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
(IFEC) since IFEC was unable to appoint the audit committee members by the
specified deadline, effective from March 1, 2017 until IFEC appoints the audit
committee members as required by the SET's rules (Details as shown on IFEC's
news on March 1, 2017).

Since IFEC was unable to appoint the audit committee members within the SET's 
deadline, the SET has posted an "SP" (Suspension) sign on IFEC's securities
effective from June 1, 2017 until IFEC appoints the audit committee members as
required by the regulation.

However, if IFEC is still unable to appoint the audit committee members within 3
months after SP sign has been posted, or within August 31, 2017, the SET will
publicly announce the possible delisting of the company according to Clause 9(3)
of the SET's delisting regulations; Re: Delisting of Securities, 1999. The SET
may consider delisting the company's securities if the company is unable to
appoint the audit committee members within 3 months after a possible delisting
has been announced.
______________________________________________________________________