รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2560 08:51:00
หัวข้อข่าว
SET lifts "SP" sign on securities of PPM
หลักทรัพย์
PPM
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED (PPM)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 31-May-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
The company has completely disclosed its financial statements.
______________________________________________________________________