รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2560 09:12:00
หัวข้อข่าว
SP signs posted on listed companies for failure to submit financial statements ending March 31, 2017
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - CROWN TECH ADVANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (AJD)
 - AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED (AQ)
 - BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (BUI)
 - CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CHUO)
 - THE INTERNATIONAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED (IEC)
 - INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (IFEC)
 - K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED (KC)
 - L.V. TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED (LVT)
 - POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (POLAR)
 - PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED (PPM)
 - THAI UNIQUE COIL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED (TUCC)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 16-May-2017
Reason                  :
Failure to submit the financial statements by the deadline specified by SET.
______________________________________________________________________